lỗi căn bản…

Thông tin (kèm bình luận) chỉ mỗi phía nạn nhân mà không động tới phía kia là vi phạm nguyên tắc đưa tin, nếu không phải là thoả hiệp, hoặc nhằm lái dư luận về hướng tò mò.

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

an toàn hơn…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Kết (xong) Nạp…

Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới …ở Las Vegas
(không kết nạp đảng viên cũ nhá!)

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

mầm nụ vẫn cựa mình…

LS Lê Quốc Quân:
“Song sắt rỉ ngàn năm hoa vẫn nở
Lá vẫn xanh mầm nụ vẫn cựa mình”.

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

giá đạn sắp tăng?

Bùm hết cán bộ lấy ai cầm quyền?
Vả, 3 triệu viên đạn đâu phải rẻ?

TPO – “Người nghèo đi buôn ma tuý bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình”, Thiếu tướng Nguyễn…
TIENPHONG.VN

Leave a Comment

đạp nhầu lẫn nhau

Há Há – Hùng Hói đạp mặt 3X thêm cú nữa trước đại hội 12

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

tạt lon…

Bộ hết dép rồi sao mà lấy phôn gián điệp ra tạt lon vậy mấy đứa?

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: