Nhuộm…

VN từng bị nhuộm đỏ 2 miền, nay nhuộm độc 2 đầu…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Bậc thầy…

VN sẵn lòng dạy thêm môn học CHỐNG THAM NHŨNG…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Lịch sử sang trang…

Lời khẳng định lịch sử ở đồn công an Chương Dương 24/6/2016.

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

cái gì THÚ?

Lãnh đạo sai nha cho quan thầy TQ kêu bằng cái gì THÚ, quên rồi?

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Lật xuồng…

Nước FB lật xuồng UBND Hanoi

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Ta phải khác…

 

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Hà Nội này…

Nghe rõ trả lời…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers

%d bloggers like this: