chạy…

Triệu đứa chạy, chỉ mỗi 1 đứa chọt…
#nguyễn_phú_trọng #chạy_chức #chạy_quyền

Image may contain: 1 person, smiling, text
Advertisements

Leave a Comment

Vi diệu…

Nguyên tắc vận hành vi diệu của CHXHCNVN đã được 69 nước công nhận là kinh tế thị trường …làng!
#in_tiền #sửa_số #thống_kê

No automatic alt text available.

Leave a Comment

ráo riết cạnh tranh…

Nhất định ta phải ráo riết cạnh tranh cả chỉ số ô nhiễm môi trường và tổng số xe tự cháy hàng năm… Đã nói đường đảng đi không gì cản nổi mà!
#tăng_thuế_xăng

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and text

Leave a Comment

#tư_lệnh #BOT

Giờ đã rõ đứa nào mới là chính chủ hệ thống BOT toàn quốc.
Giờ cũng rõ đứa nào đứng đầu ngành đánh rắm đằng mồm…
#nguyễn_xuân_phúc #tư_lệnh #BOT

Image may contain: text

Leave a Comment

#không_tư_túi…

Cứ hỏi bác Lú thì rõ. Nếu tư túi tôi không thể nào yên hay lên chức nếu dells chung chi lên bác… Đừng nghi oan cho lãnh đạo… hu hu hu.
#nguyễn_văn_thể #không_tư_túi #bot_cai_lậy

Image may contain: 1 person

Leave a Comment

Việc quá tải…

Việc quá tải. Bộ cần người. Trận này phải đánh đẹp…
#giáo_dục #việt_nam #top20 #thế_giới

Image may contain: 13 people, people smiling

Leave a Comment

Tẩy Tự Lật!

Ngoài đường: Xe Tự Cháy. Trong tòa: Tẩy Tự Lật!
#đinh_la_thăng #trịnh_xuân_thanh

Image may contain: text

Leave a Comment

Older Posts »
%d bloggers like this: