Nhiêu?

Chẳng bao nhiêu…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Cuội cũng thua…

Giờ này đã là thế kỷ rồi nhá Đinh Thế Huynh! Tiên sư bọn tuyên giáo láo toét nhà bây, nhớ thức dậy mà coi thế giới nó sống, nhá!

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Ra thế…

Sự xỉ vả từng ly từng tí nói lên điều gì?

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

PCCC…

Phương pháp XHCN:

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Thế nào là vu khống?

“Nếu bạn không làm điều tốt mà có người nói bạn làm điều tốt thì đó là nói không chính xác, chứ không gọi là vu khống. Đúng không?” (NTT)

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Khi có…

Leave a Comment

hổ với chả thẹn…

Thật đáng hổ thẹn…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers

%d bloggers like this: