CREATA nhiệt liệt chào mừng…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

phông chữ kê toa

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

chào mừng quý khách…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

có tội với ai?

Mất đất là có tội với Tổ Hùng Vương…
Nhưng không sao, chỉ lo
Mất đảng là có tội lớn với Tổ Mác-Lê…

'Mất đất là có tội với Tổ Hùng Vương...<br />
Nhưng không sao, chỉ lo<br />
Mất đảng là có tội lớn với Tổ Mác-Lê...'

Leave a Comment

THỜI SỰ HẠ NÊU

THỜI SỰ HẠ NÊU BẰNG ẢNH
(Từ trái qua phải, trên xuống dưới):
Một lũ trọc phú – Háo danh – Háo sắc – Gieo thóc trộn ngô –
Mơ thành đại thụ – Đều đã gãy cày…. ÔI THƯƠNG THAY!

'THỜI SỰ HẠ NÊU BẰNG ẢNH<br />
(Từ trái qua phải, trên xuống dưới):<br />
Một lũ trọc phú - Háo danh - Háo sắc - Gieo thóc trộn ngô -<br />
Mơ thành đại thụ - Đều đã gãy cày.... ÔI THƯƠNG THAY!'

Leave a Comment

nơi làm tiền chia chác…

Dự án không phải là nơi làm tiền chia chác…
của người lao động!

'Dự án không phải là nơi làm tiền chia chác...<br />
của người lao động!'

Leave a Comment

chiến lược…

CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG…
Vũ khí chiến lược bảo vệ biển: LƯỚI CÀO
Lực lượng chiến lược giữ biển đảo: NGƯ DÂN

'CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG...<br />
Vũ khí chiến lược bảo vệ biển: LƯỚI CÀO<br />
Lực lượng chiến lược giữ biển đảo: NGƯ DÂN'

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: