đệ nhất ngô nghê…

Thiên hạ đệ nhất ngô nghê:
TT yêu cầu ai? hay
TT yêu …cầu thôi?

Đinh Tấn Lực's photo.

Comments (1)

Thị…

Kinh tế thị trường
Chính sách thị uy
Truyền thông thị phi
Báo chí thị hiếu
Văn hoá thị phú
Ngoại giao thị tỳ
Cán bộ thị thế
Côn an thị hùng
Cuốc hụi thị triều
Quân đội thị vệ
Giáo dục thị giá
Hành chính thị thực
Mặt trận thị nữ
Thể thao thị nở
Tư pháp thị mầu
Đạo đức thị xuân

Đinh Tấn Lực's photo.

Comments (1)

Mừng Nhật…

Chào mừng bạn Trần Minh Nhật đoàn tụ cùng gia đình & đồng đội.

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

động cơ nhắc nhở… ?

FB gửi nhắc kỷ niệm 95 năm ngày Phụ Nữ Mỹ được quyền Bình Đẳng Bầu Cửv như nam giới.
Hy vọng là không phải vì FB hiểu lầm giới tính của Đinh. pacman emoticon

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

bệ phóng lãnh đạo…

Mỹ vừa mới thử nghiệm tên lửa siêu khủng thành công.
Ta sắp thử nghiệm phân loại lãnh đạo bằng chuyến công du tham dự cuộc diễu binh của TQ ngày 3 tháng 9. Hy vọng là cũng sẽ thành công.

Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

đi vé lậu…

Đinh Tấn Lực shared Phạm Lê Vương Các’s post

Tay này vào quan trường bằng vé lậu…

LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU
Lê Trương Hải Hiếu, con của UVBCT Lê Thanh Hải 

ĐIỀU ĐỘNG LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU VÀO CHỨC VỤ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 12 LÀ VI HIẾN VÀ TRÁI LUẬT.

– Căn cứ vào Điều 114, Hiến Pháp 2013 quy định: “Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên”.
– Căn cứ vào điều Điều 119 Luật về Tổ chức Hội đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân quy định: “Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên.
Trong nhiệm kỳ nếu khuyết Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp giới thiệu người ứng cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu”.

Như vậy, việc ban Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 12, mà không qua bầu cử do Hội Đồng Nhân Dân Quận 12 thực hiện, là hành vi vi hiến và trái luật.
Nếu trong thời gian tới, Hội Đồng Nhân Dân Quận 12 có họp bất thường để “bỏ phiếu” hợp pháp hoá quyết định điều động, bổ nhiệm của Thành ủy, thì đây cũng là hoạt động sai trái nghiêm trọng theo nguyên tắc và quy trình bầu cử do luật định.

Comments (2)

khởi & khấu

“Tấm bằng đại học mới chỉ là sự khởi đầu”
Muốn thăng tiến, một chuỗi những thập niên dài sau đó phải tập luyện thành thục cách KHẤU ĐẦU

Đinh Tấn Lực's photo.

Comments (2)

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers

%d bloggers like this: