Đất nước, nhìn từ gầm cầu Long Biên

Tôi đứng dưới gầm cầu Long Biên… (Lê Hải Lăng)
#longbien #lanhdaocsvn #badinh

No automatic alt text available.

Leave a Comment

Khôn hay Khốn?

Bọn nó đau bụng thì điều tàu cứu hộ. Bọn nó chết thì cả lũ làm quốc tang… Khôn không? biết chết liền!
#lanhdaocsvn #dieutaucuuho #quoctang #wisdomorstupid

Image may contain: ocean, text and water

Leave a Comment

Trong chăn rõ rận…

Nghe chừng như người trong chăn biết rận béo cỡ nào…
Còn kẻ ngoài chăn nghĩ sao về thứ nhà nước cúi đầu làm quốc tang cho kẻ tàn phá xứ nó và rắp tâm tàn phá cả xứ ta?
Nguồn (báo Anh ngữ) http://www.sptimes.com/…/…/State/On_the_air__Voice_of_.shtml
#alinafernandez #fidelcastro #cubaisruined

Image may contain: 2 people , text

Leave a Comment

VN ở đâu vậy?

Tội cho Ngân mà cũng bực cho Ngân…
#fidelcastrodachet #nguyenthikimngan #phaidoanvnviengtang

Image may contain: one or more people and text

Leave a Comment

Đẩy xe mấy đứa?

Xe chở tro cốt đảng csvn có 4 đứa đẩy. Xe tang Fidel chết máy mấy đứa đẩy?
#xetangfidelchetmay #trocotdangcsvn

Image may contain: one or more people and text

Leave a Comment

Hỏi thăm…

Hỏi thăm tác giả bài báo tí… Thằng kia “vui vẻ” từ Hồng Lĩnh thì cả nước biết rồi, còn thằng nọ, “cờ lờ mờ vờ”, thì sao, nó đánh vần tên các danh nhân thế giới thế nào?
#nguyenxuanphuc #colomovo

Image may contain: 5 people , text

Leave a Comment

Đờ Mờ Cờ Sờ…

Thương thay thằng niễng ngoẹo đầu
Cờ Lờ Mờ Vợ lầu bầu diễn văn…
#nguyenxuanphuc #colomovo #madeinvietnam #vienngocchieusangviendong

Image may contain: 1 person , text

Xuất bản đúng ngày Quờ Tờ cho thánh Kuba: TỤC NGỮ Toàn thư Từ điển thời Fúc Nờ Nguờ
#nguyenxuanphuc #colomovo #madeinvietnam #vienngocchieusangviendong

Image may contain: 1 person , text

THẾ NƯỚC ĐANG LÊN… RỰC RỠ.
Rực từ thủ tướng ngoẹo đầu. Rỡ từ thủ tướng lầu bầu cờ lơ…
Trích còm của bạn Giang Song trong stt 3Trong1
#nguyenxuanphuc #colomovo

Image may contain: 1 person , text

Hội Nghị VCL Faster, chủ trì bởi Tể Tướng I Tờ Nờ Xờ Phờ
#nguyenxuanphuc #colomovo

Image may contain: 1 person , text

Bộ GD-ĐT vừa NHẬN được chỉ đạo từ VPCP là phải in lại sách Tập Đánh Vần theo chuẩn mới VỜ MỜ CỜ LỜ…
#nguyenxuanphuc #colovomo

Image may contain: 1 person , text

Leave a Comment

Older Posts »
%d bloggers like this: