Paulus đây rồi!

Hân hoan chào đón Paulus Lê Sơn đoàn tụ với gia đình & đồng đội.

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Oai về kia!

Chào mừng bạn Nguyễn Văn Oai đoàn tụ với gia đình & đồng đội.

Nghiem Vietanh's photo.

Leave a Comment

Tài sản Âm…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

chỉ mười mấy giây thôi…

Ngắn mà! Mười mấy giây thôi mà…

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

đêm trước của Sập Tiệm…

Chào mừng bạn Oai đoàn tụ với gia đình & đồng đội.

Nghiem Vietanh's photo.
Nghiem Vietanh's photo.
Nghiem Vietanh's photo.

Khi gia đình,bạn bè,làng xóm hân hoan đón mừng sự trở về của một con người bị chế độ đang cầm quyền bỏ tù…
THÌ SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ ẤY KHÔNG CÒN LÂU NỮA !
(Nhân sự kiện TNLT Nguyễn Văn Oai được trả tự do ngày hôm nay,2/8/2015)
Nguồn ảnh : Hồ Huy Khang

Leave a Comment

Cái ‘Nguyên Trạng’ Đâu Rồi?

point-of-no-return

Cái “Nguyên Trạng” Đâu Rồi?

. Đinh Tấn Lực

Qua khỏi một điểm nhất định nào đó là sẽ không còn đường quay ngược lại. Đó chính là điểm cần phải đạt đến” – Franz Kafka.

Chuỗi thời sự hậu Mỹ Du của ngài tổng bí đã nối liền quá nhiều điều đáng ngẫm…

12/7/2015 – Đại sứ Mỹ Ted Osius ghé thăm cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở Quận Cam, California. Đài BBC đi tựa bài tường thuật “Đại sứ Mỹ: ‘Việt Nam đang có những thay đổi’ ”. Bài viết còn dẫn thêm lời phát biểu của Ted: “Nếu không nắm lấy cơ hội này là không hoàn thành nhiệm vụ”.

Đọc tiếp…

Leave a Comment

quyết tâm gì?

“Đại biểu ngôn hài – Thành uỷ bế tắc – Cân bằng ngân sách – Quyết tâm tận thu”

Đinh Tấn Lực's photo.

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers

%d bloggers like this: