cường quốc..

Việt Nam ta không chỉ là cường quốc lục bát, mà còn là cường quốc lục chạn. Ôi, quá nhiều thứ đáng tự hào…
ĐÃ CÓ NƯỚC NÀO PHÁT CỜ CHO NGƯ DÂN GIỮ BIỂN NHƯ TA KHÔNG?
#cường_quốc #phát_cờ cho #ngư_dân #giữ_biển

Image may contain: 3 people, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: