#quyết_thắng

Bên kia Quyết Thắng là gì à?

Bạn ơi, hãy biết rằng:
Dưới Quyết Thắng là Quan Tài của lính
Trước Quyết Thắng là lệnh truyền Quyết Tử
Sau Quyết Thắng là Biệt Thự của quan… Vậy đi!
#quyết_thắng

Image may contain: text

 

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: