190321-CHẾT ĐÓI HAY CHẾT BỆNH?

Sinh Bắc Tử Nam – Bao nhiêu gia đình VN có thân nhân CHẾT TRẬN & CHẾT TRẺ để đưa cả dân tộc vào chỗ chọn lựa CHẾT ĐÓI hay CHẾT BỆNH?
#đảng #sán_lợn

%d bloggers like this: