ĐỊCH-TA?

Nếu bạn thấy chúng phệ như nhau, tham như nhau, hèn như nhau, ác như nhau, nên khó biết đâu địch đâu ta… thì, hãy áp dụng NGUYÊN TẮC PHÂN BIỆT ĐỊCH-TA trên nền thảm đỏ kêu bằng đại cục, như này:

Image may contain: 2 people, people standing

Comments are closed.

%d bloggers like this: