“mật”…

Bất kể là bạn đã biết hay còn đang tìn hiểu, đây vẫn là những dữ liệu tạm gọi là “mật”, bởi đảng và nhà nước này không bao giờ muốn bạn được biết:
#dự_án #đường_sắt_cao_tốc #bắc_nam
ỦNG HỘ HAY PHẢN ĐỐI HOÀN TOÀN LÀ QUYỀN CỦA BẠN.

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: