181025-ChiềngLàng Chiềng Chạ

FB Huỳnh Chí Trung tự sự rằng: Sáng đi mần, ngang đám ruộng, nghe tụi con nít nghêu ngao bài đồng dao thời sự…
#Nguyễn_phú_trọng #nguyễn_thị_quyết_tâm
(Rất mong được bạn Huỳnh Chí Trung tếp tục điểm báo bằng vè. Cảm tạ bạn mình)

%d bloggers like this: