190127-8 bài haiku…

“Lư đồng dầy bụi phủ – lâu rồi chuông không ngân
run run lần gia phả – thương những dòng mối xông
hương rởm châm lại tắt – mạng nhện chăng từ đường
khói cay mờ mịt mắt – mùn cưa thay trầm hương…
qua vô vàn phiêu bạt – giờ bạc tóc tìm về
xin tổ tiên tha thứ – những lạc lầm u mê” (Hải Từ)
“Mai vàng đào thắm – Ở Việt Nam – Thậm chí càng nhớ Việt Nam” (Ngô Nhật Đăng)

Like this:

%d bloggers like this: