Phản gì?

Lý lịch Nguyễn Mạnh Hùng có ghi:
Từ năm 1980 đến năm 1986: Trường Cao đẳng Thông tin Quân sự Ulianop – Chuyên ngành: Kỹ sư vô tuyến điện – Liên Xô.
Mà giờ mở miệng ra là cứ phải Tư Bản mới gọi là “bản lãnh”. Như này là đồ phản đảng hay phản động thứ thiệt?
#bộ_trưởng_tttt

Image may contain: Miên Tây Dân Oan, smiling, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: