180309-Quỳ…

Đinh Tấn Lực 

“On est grand, parce-que vous vous mettez à genoux
Citoyens! Levez-vous droitement!” – Jean-Paul Marat
Ngoài chuyện thời sự cô giáo quỳ, bạn hãy thử đếm xem có bao nhiêu động cơ quỳ? Thêm nữa, ở đâu người ta quỳ đông nhất và lâu nhất?
Đây chỉ là bản nháp…
#quỳ

Like this:

%d bloggers like this: