Hòa Bình là sứ mệnh lịch sử…

VTV – Lê Thị Thu Hằng 16/7/2019: “…Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, đấu tranh yêu cầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, không có hành động làm phức tạp tình hình…”.
NGAY CẢ CT QH CŨNG ĐƯỢC ĐẢNG GIAO PHÓ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI “SỨ MẠNG HÒA BÌNH” VỚI LÃNH ĐẠO NƯỚC TRANH CHẤP?
#lê_thị_thu_hằng #nguyễn_thị_kim_ngân

Image may contain: 1 person

Comments are closed.

%d bloggers like this: