Tương Đồng

Bắt nhớ bài Tương Đồng của nhà thơ Vũ Cận:
“Đồng chí riềng mẻ nhau
Hô xét lại xét lại
Đồng chó thanh toán nhau
Hô chó dại chó dại”
(Hà Nội – Đông 1967)

BẠN YÊN TÂM. DANH SÁCH NÀY …DÀI!
#trần_đại_quang #trần_bắc_hà #lê_thanh_hải?

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: