Lão Lú Lỡ Lời, Lầm Lủi Lùi

thuongtanglanhdao

Lão Lú Lỡ Lời, Lầm Lủi Lùi 

(Vè nhịp Rap)

Tiên sư bố thằng bày đầu
Gợi ý chuyện gò hiến pháp
Mả cha mươi đứa gật gù
Lộ hàng: Thập tứ đại ngu
Hội nghị chắn rào kéo cổng
Chừng như não ém dưới mông
Ngồi ỳ bỗng sinh động cỡn
Phóng uế lên bàn gia tiên
Thời mạt nảy nòi diễn biến
Hô hào mọi người hiến kế
Bù loa vùng cấm không còn
Bản lĩnh tự tin già dế
Ai dè đâu hột còn non
Nổ văng miễng bể bịch ối
Đẻ ra đủ chuyện trời ơi…
Độc tài mà không quản/cấm
Khác nào thủ tướng thành tâm?
Xà lim không mái không trần?
Tử thần tay không lưỡi hái?
Côn đồ buông cái dùi cui?
*
Rần rần kiến nghị bảy hai
Bỗng chốc vọt qua nửa vạn
Rõ khác hai nghìn linh sáu
Mạng miếc thời này thấy ghê
Ăn cắp hàng trăm mật khẩu
Bỏ tù mấy tá lốc-gơ
Ngó bộ chẳng ép phê gì
Tin vẫn nhanh hơn sấm động
Khóa họng tạp chí cộng trừ
Dâm thư báo đảng câu view
Tuyên giáo trung ương khóc rống:
Biên độ chao đảo mênh mông
“Vật đổi sao dời” có thật
Thanh Tú á khẩu tức thì
Hữu Thọ khuyên “chớ khoanh tay”
Nhìn rác trên đà tiêu hủy
Văn Quang ấp úng Quân đội
“Không thể trung lập bao giờ”
Hiền Lương ngọng nghịu điều 4
“Bất khả thay đổi”, đời đời
Bát nháo quân hồi trước kẻng
Xem ra chẳng vượt loa phường
Đích thân phán lời quán triệt
Cả nước “suy thoái đạo đức”
Hay đâu thành rực rỡ ngu?
Lời phán tạo ép phê ngược
Bon chen cả làng dân báo
Huân chương siêu lú đòi trao
Lời mắng vang trời dậy đất
Ngẫm ra “Mình có thế nào”…
*
Cứ ngỡ vạn tuế quang vinh
Ngờ đâu đầu xuân sấm nổ
Đắc Kiên ngỏ lời trung chính
Rung rinh chấn động cung đình
Râm ran Like/Share ngập Net
Nức lòng đại khối nhân dân
Lề phải phục sẵn bom tấn
Dậy trời tiếng hét hoan hô
Bèn vội phóng tay bấm chốt
Phen này đảng quyết phản công
A ha: Cắt đường kinh tế
Ta thề bóp dế phóng viên
Deck ngờ là trao tưởng lục
Ký giả bỗng hóa anh hào
Cả nước nhắn tin búa xua
Bảo nhau giờ thiêng đã điểm
Sẵn sàng tay cờ tay kiếm
Sánh vai hồ hỡi ba miền
Năm Tỵ quyết lột da rắn
Bữa ni chặt khúc xào lăn
Còn gì oai phong hoàng đế
Cởi truồng còn phải nhăn răng?
*
Tiên sư thằng X gác kèo
Đận này giơ tay gợi ý
Hiến pháp với chả hiến phèo
Xong rồi nó trèo rẻo cao
Càn khôn nã di mất biến
13 đứa kia nhặt khiên
Lập ngay thế trận phòng thủ
Cả nước đã thành “Đắc Kiên”
Bác Hồ có thiêng phù trợ
Phen này cúng cỗ đầu trâu
Còn như bác bó tay thì
Đảng tan bởi thằng chủ xị
Ngấm ngầm bày trò góp ý
Để dân quên Vinashin
Lấp luôn chão bùn đỏ máu
Đích thị nó tên Ếch Xì.

03-03-13 – Quá cảnh ngang một ngả ba sông
Blogger Đinh Tấn Lực

%d bloggers like this: