Dự Thảo Làm Mới Bản TNQTNQ

universal-declaration-of-human-rights

Dự Thảo Làm Mới

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Xét rằng, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) hiện hành ra đời đã quá lâu, từ cuối thế chiến thứ hai của thế kỷ trước, kinh qua cả cuộc chiến tranh lạnh với kết thúc nhung lụa làm thay đổi bản đồ thế giới, xem ra nay không còn theo kịp tình hình thời đại trong cuộc chiến tranh mát mẻ giữa các cực mới ló dạng của quyền lực đô và quyền lực mềm, và trong bối cảnh tiến bộ tin học vũ bão hiện giờ;

Xét rằng, Bản TNQTNQ không đáp ứng được sự khác biệt cơ bản về quyền con người, do bởi sự khác biệt văn hóa và lịch sử của từng dân tộc, từng quốc gia, đặc biệt là giữa những quốc gia có nhiều ngàn năm văn hiến với những quốc gia tân lập vài ba thế kỷ, chưa đủ bề dày cách mạng dựng nước và giữ nước;

Xét rằng, CHXHCNVN đã trúng cử Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu cao nhất; đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định là nghiêm túc thực hiện cam kết quyền con người; đã tưng bừng tổ chức hội thảo tăng cường mạng lưới về quyền con người; đã được Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhìn nhận là bảo đảm quyền con người ngày càng tốt hơn; đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế: Công ước Genève về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh – Công ước về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc – Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội – Công ước về các quyền dân sự chính trị – Công ước về quyền trẻ em – Công ước Genève về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc xung đột quốc tế – Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng – Công ước về ngăn chặn và trừng trị tội ác Apartheid – Công ước số 5 về tuổi tối thiểu của trẻ em được tham gia lao động công nghiệp – Công ước số 6 về làm việc ban đêm của trẻ em trong công nghiệp – Công ước số 14 về quy định nghỉ hằng tuần cho lao động công nghiệp…; đã long trọng ký “Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác”; đã nhiệt liệt ủng hộ lời kêu gọi chống bạo lực đối với phụ nữ; đã từng được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nhấn mạnh là luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng;  đã chính thức được Đại hội đồng lần thứ 19 các quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới bỏ phiếu tín nhiệm là một trong 21 thành viên của Ủy ban Di sản thế giới (nhiệm kỳ 2013 – 2017); và đáng nói nhất là đang được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục cùng nỗ lực hợp tác để Việt Nam giữ vững vị trí tiên phong trên thế giới về tiến trình cải tổ Liên hợp quốc…;

Xét rằng, với tổng kết thực tiễn mênh mông thành tích tham gia và ở vị trí tiên phong cải tổ LHQ vừa kể, đặc biệt là theo quy trình Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 đạt mức thắng lợi long trời lở đất suốt mấy tháng vừa qua, CHXHCNVN có đầy đủ tư cách xứng đáng không thể tranh cải để đề nghị làm mới Bản TNQTNQ 2014, với kết quả có thể thấy trước và đảm bảo là sẽ nghìn lần hay hơn bản tuyên ngôn hiện thời, bởi đáp ứng được nguyện vọng, thế giới quan, cùng sự lựa chọn đúng đắn của nhân loại về công trình xây dựng một xã hội toàn cầu vì hòa bình, thịnh vượng, tiên tiến, công bình, và văn minh.

*

Nội dung đầy tính nhân văn của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 2014 sẽ đặt trọng tâm trên những ý niệm cơ bản sau đây:

1. Ý niệm Tuyệt đối Bình đẳng:

MỌI NGƯỜI SINH RA ĐỀU CÓ QUYỀN BÌNH ĐẲNG TRONG GIAI CẤP CỦA HỌ.

Ở mức cao nhất là những người đang phải gánh vác trách nhiệm điều hành đất nước rất nặng nề. Họ có quyền bình đẳng trong việc sử dụng tài nguyên quốc gia, định hướng tiến lùi cho dân tộc, và sử dụng mọi phương tiện quốc gia cho những nhu cầu mà giai cấp cai quản đất nước nhận định là hợp lý và ích lợi nhất theo nguyên tắc mọi người vì mình.

Còn đại khối dân chúng thuộc giai cấp hoàn toàn được hưởng kết quả của thành phần điều hành đất nước nêu trên. Khối dân chúng này có quyền tuyệt đối bình đẳng về mọi nghĩa vụ. Họ có quyền đóng góp cho đất nước theo sự điều động hợp tình hợp lý vừa nói của giai cấp điều hành đất nước.

2.     Ý niệm Tôn trọng Khác biệt:

NHÂN QUYỀN PHƯƠNG ĐÔNG KHÁC XA PHƯƠNG TÂY VÀ CẢ HAI PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG LẪN NHAU.

Thực tế không cho phép chúng ta tự bịt mắt mình và đánh đồng mọi loại nhân quyền trên khắp thế giới. Nhân quyền quan trọng đối với nước giàu là to lớn bao nhiêu thì  còn quan trọng nhiều hơn nữa đối với những nước chưa giàu hay đang giàu lên; đó là chưa kể các nước XHCN luôn đề cao nhân quyền trong phạm vi pháp luật. Do đó, các quốc gia trong LHQ bắt buộc phải tôn trọng sự khác biệt của nhau, nên phải để từng chính phủ hay đảng cầm quyền định nghĩa và tùy nghi thực thi nhân quyền ở quốc gia sở tại.

3.     Ý niệm Tương lân Hỗ trợ:

PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN NHÂN QUYỀN CẦN ĐƯỢC CHIA SẺ ĐỒNG ĐỀU CHO MỌI NƯỚC.

Mọi dân tộc trong cộng đồng thế giới phải đại đoàn kết, biết tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển trong một mặt trận liên hợp thống nhất đảm bảo trật tự toàn cầu; có nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bởi một chính đảng duy nhất và trong sạch lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiệt tình với các nước khác trên thế giới, đặc biệt là sự hợp tác viện trợ không hoàn lại, để các nước chưa kịp giàu có đủ điều kiện thực thi tốt những dự án nhân quyền sâu sắc, phức tạp, đầy khó khăn và cực kỳ tốn kém.

Mở rộng ra, ý niệm này không chỉ dừng lại ở mực xóa đói giảm nghèo trong từng quốc gia, mà còn nhắm mục tiêu thu ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo đang là những hố sâu đáng ngượng giữa các quốc gia trên mặt địa cầu.

4.     Ý niệm Văn hóa Đa dạng:

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI VỪA LÀ MỤC TIÊU VỪA LÀ ĐỘNG LỰC CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LIÊN HỢP QUỐC.

Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. LHQ cần xây dựng một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; coi chủ nghĩa thế giới liên hiệp đại đồng là vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trên toàn thế giới, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một thế giới văn minh, lành mạnh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao.

5.     Ý niệm Đồng thuận Quốc tế:

MỌI DÂN TỘC ĐỀU CẦN VÀ CÓ ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG SỰ ĐỒNG THUẬN QUỐC TẾ THAY VÌ ĐỐI ĐẦU.

Xã hội loài người là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn thế giới, khác hẳn về chất so với các xã hội bộ lạc manh mún cạnh tranh sống còn để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân, phe nhóm, hay quốc gia.

Do đó, LHQ có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện để từng chính đảng cầm quyền hay chính phủ là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của nhân loại. Đồng thời, tất cả phải cùng xác định đại đoàn kết toàn cầu là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cải tổ LHQ; không ngừng thúc đẩy sự bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc…

*

Dựa trên những ý niệm cơ bản và tinh thần quốc tế nói trên, các quyền làm người trong Bản TNQTNQ hiện thời sẽ được cập nhật, điều chỉnh, thay thế hay bổ sung bằng những khung quyền thích ứng sơ đẳng như được liệt kê dưới đây:

*

Trên đây chỉ là một khung sườn sơ thảo. CHXHCNVN tình nguyện đề xuất bộ phận đầy kinh nghiệm trong quy trình sửa đổi hiến pháp VN vừa qua cùng nhau cật lực triển khai một bản dự thảo đầy đủ chi tiết hơn cho Bản TNQTNQ 2014.

Để chốt lại, toàn bộ lãnh đạo VN ngày nay đều một lòng thiết tha với con đường tiến lên hàng đầu của nhân loại. Chắc chắn nhân loại sẽ còn tiến xa hơn ngày nay rất nhiều một khi thế giới tuyệt đối tin tưởng vào khả năng điều hành của dàn lãnh đạo Hà Nội đương nhiệm, trong vị trí là thành viên mới nhất của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, và tích cực ủng hộ cho bản dự thảo TNQTNQ 2014 ra đời đúng thời hạn.

Trong trường hợp cần thiết, CHXHCNVN sẽ tận tình giúp đỡ mọi quốc gia, bất kể bạn-thù, về những kinh nghiệm mênh mông mà VN đã rút tỉa được trong tám thập niên qua. Chúng tôi có những diễn giả từng diễn thuyết sôi nổi hùng hồn tại Cuba gần đây, từng khiến ông Ô-ba-ma kinh ngạc, và đặc biệt từng khiến Thủ tướng Giăng Mắc Ê-rô của Pháp quốc phải bò lăn ra bái phục…

Chúng tôi sẽ không ngần ngại đến bất cứ nước nào để truyền bá thêm tư tưởng cải tổ LHQ.

05-12-2013 –  Chuẩn bị chào mừng sinh nhật Bản TNQTNQ 1948.

Blogger Đinh Tấn Lực sao y bản chánh.

2 Comments

  1. […] Tác giả gửi tới Dân Luận Xét rằng, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) hiện hành ra đời đã quá lâu, từ cuối thế chiến thứ hai của thế kỷ trước, kinh qua cả cuộc chiến tranh lạnh với kết thúc nhung lụa làm thay đổi bản đồ thế giới, xem ra nay không còn theo kịp tình hình thời đại trong cuộc chiến tranh mát mẻ giữa các cực mới ló dạng của quyền lực đô và quyền lực mềm, và trong bối cảnh tiến bộ tin học vũ bão hiện giờ;Xét rằng, Bản TNQTNQ không đáp ứng được sự khác biệt cơ bản về quyền con người, do bởi sự khác biệt văn hóa và lịch sử của từng dân tộc, từng quốc gia, đặc biệt là giữa những quốc gia có nhiều ngàn năm văn hiến với những quốc gia tân lập vài ba thế kỷ, chưa đủ bề dày cách mạng dựng nước và giữ nước;Xét rằng, CHXHCNVN đã trúng cử Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốcvới số phiếu cao nhất; đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định là nghiêm túc thực hiện cam kết quyền con người; đã tưng bừng tổ chức hội thảo tăng cường mạng lưới về quyền con người; đã được Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhìn nhận là bảo đảm quyền con người ngày càng tốt hơn; đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế: Công ước Genève về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh – Công ước về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc – Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội – Công ước về các quyền dân sự chính trị – Công ước về quyền trẻ em – Công ước Genève về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc xung đột quốc tế – Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng – Công ước về ngăn chặn và trừng trị tội ác Apartheid – Công ước số 5 về tuổi tối thiểu của trẻ em được tham gia lao động công nghiệp – Công ước số 6 về làm việc ban đêm của trẻ em trong công nghiệp – Công ước số 14 về quy định nghỉ hằng tuần cho lao động công nghiệp…; đã long trọng ký “Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác”; đã nhiệt liệt ủng hộ lời kêu gọi chống bạo lực đối với phụ nữ; đã từng được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nhấn mạnh là luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng; đã chính thức được Đại hội đồng lần thứ 19 các quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới bỏ phiếu tín nhiệm là một trong 21 thành viên của Ủy ban Di sản thế giới(nhiệm kỳ 2013 – 2017); và đáng nói nhất là đang được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục cùng nỗ lực hợp tác đểViệt Nam giữ vững vị trí tiên phong trên thế giới về tiến trình cải tổ Liên hợp quốc…; […]

  2. […] Tác giả gửi tới Dân Luận Xét rằng, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) hiện hành ra đời đã quá lâu, từ cuối thế chiến thứ hai của thế kỷ trước, kinh qua cả cuộc chiến tranh lạnh với kết thúc nhung lụa làm thay đổi bản đồ thế giới, xem ra nay không còn theo kịp tình hình thời đại trong cuộc chiến tranh mát mẻ giữa các cực mới ló dạng của quyền lực đô và quyền lực mềm, và trong bối cảnh tiến bộ tin học vũ bão hiện giờ;Xét rằng, Bản TNQTNQ không đáp ứng được sự khác biệt cơ bản về quyền con người, do bởi sự khác biệt văn hóa và lịch sử của từng dân tộc, từng quốc gia, đặc biệt là giữa những quốc gia có nhiều ngàn năm văn hiến với những quốc gia tân lập vài ba thế kỷ, chưa đủ bề dày cách mạng dựng nước và giữ nước;Xét rằng, CHXHCNVN đã trúng cử Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốcvới số phiếu cao nhất; đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định là nghiêm túc thực hiện cam kết quyền con người; đã tưng bừng tổ chức hội thảo tăng cường mạng lưới về quyền con người; đã được Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhìn nhận là bảo đảm quyền con người ngày càng tốt hơn; đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế: Công ước Genève về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh – Công ước về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc – Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội – Công ước về các quyền dân sự chính trị – Công ước về quyền trẻ em – Công ước Genève về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc xung đột quốc tế – Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng – Công ước về ngăn chặn và trừng trị tội ác Apartheid – Công ước số 5 về tuổi tối thiểu của trẻ em được tham gia lao động công nghiệp – Công ước số 6 về làm việc ban đêm của trẻ em trong công nghiệp – Công ước số 14 về quy định nghỉ hằng tuần cho lao động công nghiệp…; đã long trọng ký “Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác”; đã nhiệt liệt ủng hộ lời kêu gọi chống bạo lực đối với phụ nữ; đã từng được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nhấn mạnh là luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng; đã chính thức được Đại hội đồng lần thứ 19 các quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới bỏ phiếu tín nhiệm là một trong 21 thành viên của Ủy ban Di sản thế giới(nhiệm kỳ 2013 – 2017); và đáng nói nhất là đang được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục cùng nỗ lực hợp tác đểViệt Nam giữ vững vị trí tiên phong trên thế giới về tiến trình cải tổ Liên hợp quốc…;Xét rằng, với tổng kết thực tiễn mênh mông thành tích tham gia và ở vị trí tiên phong cải tổ LHQ vừa kể, đặc biệt là theo quy trình Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 đạt mức thắng lợi long trời lở đất suốt mấy tháng vừa qua, CHXHCNVN có đầy đủ tư cách xứng đáng không thể tranh cải để đề nghị làm mới Bản TNQTNQ 2014, với kết quả có thể thấy trước và đảm bảo là sẽ nghìn lần hay hơn bản tuyên ngôn hiện thời, bởi đáp ứng được nguyện vọng, thế giới quan, cùng sự lựa chọn đúng đắn của nhân loại về công trình xây dựng một xã hội toàn cầu vì hòa bình, thịnh vượng, tiên tiến, công bình, và văn minh.*Nội dung đầy tính nhân văn của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 2014 sẽ đặt trọng tâm trên những ý niệm cơ bản sau đây: […]

RSS feed for comments on this post

%d bloggers like this: