#túc_dụ…

Hóa ra, giải pháp ướt mềm thông qua sứ thần của ta càng khiến cho lũ giặc càng cứng rắn hơn?
#túc_dụ : #san_bằng #việt_nam #trong_1_tuần

Image may contain: Davis Vo, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: