Chẳng dọa đứa nào…

Đảng và chính phủ VN tuy quan ngại nhưng chẳng đùa đâu. Chúng tôi luôn nói và làm đi đôi như bóng với đồng đấy nhá!
#lê_thị_thu_hằng #lên_tiếng về #bãi_tư_chính

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: