Cấm Nổ…

Bãi Tư Chính dậy sóng, mà báo đảng không dám đăng tin, lại phân trần là không đáng đưa loại tin ở tầm vạch quần đó. Nghe cũng có lý. Lỡ vạch quần ra thấy lãnh đạo thì …toi.
Ở GẠC MA THÌ CẤM NỔ SÚNG. Ở TƯ CHÍNH THÌ CẦM NỔ TIN. Bắt nhớ bài nhạc rap #dmcs.

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: