180403-Chính trị là gì?

Mùa luận bàn về Chính Trị có vẻ nở rộ rôm rả cùng với quyển CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN… Đây chỉ là một phiên bản khác trên mạng nhằm trả lời cho câu hỏi CHÍNH TRỊ LÀ GÌ. Mời bạn ngó qua, và góp thêm ý cho tròn nghĩa. Cảm ơn bạn.

%d bloggers like this: