#vì_hòa_bình…

Bạn làm ơn lý giải giúp tôi với: Sao cả nước chỉ có mỗi thủ đô ta là thành phố “Vì Hòa Bình”?
HÀ NỘI MỞ RỘNG RANH GIỚI, VẬY, NÓ TEO TÓP CÁI GÌ?
#hà_nội : #thành_phố #vì_hòa_bình

No photo description available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: