180906-#công_nghệ_giáo_dục

Đinh Tấn Lực 

Thấy cây quên rừng – Thấy sóng quên nước… Biến thể ứng dụng của nó thành chính sách lừa đảo là: Lấy cái lá đa nửa tỷ hồ tệ để hòng che khuất khu biển chết Formosa. Lấy cái cách đánh vần để lái dư luận quần chúng ra khỏi cái âm mưu bán nước cho Trung cộng.
Riêng về thời sự sôi nổi cải cách tiếng Việt và cách dạy tiếng Việt, FB Ngô Nhật Đăng chỉ ra cái lõi của nền giáo dục này:
“Người ta đang cố tình định hướng dư luận sa đà vào chuyện kỹ thuật trong chương trình cải cách giáo dục tiểu học mà quên đi cái cốt lõi: HỌ DẠY GÌ CHO CON EM CHÚNG TA?…”
#cải_cách_giáo_dục #công_nghệ_giáo_dục

Like this:

%d bloggers like this: