181106-Giáo viên hay Tài xế?

Nhặt được 1 stt rất đáng ngẫm của FB Ngo Thu từ chân tường nhà FB Lan Le, rồi (chưa kịp xin phép mà đã) tự ý bổ sung và ráp hình minh họa thành clip ngắn Lumen5. Mong tác giả bản nguyên thỉ rộng lòng lượng thứ. Mời các bạn ghé mắt qua 1 loạt dấu chấm hỏi, và tự lượng đoán xem thành phần nào cần (và sẽ) hình thành công đoàn độc lập trước: Giáo viên hay Tài xế?

#giáo_viên #im_lặng #tài_xế #lên_tiếng

%d bloggers like this: