Cá Vũng Áng & Lú Vũng Bùn

Cá Vũng Áng & Lú Vũng Bùn

. Đinh Tấn Lực

DeadSea

 

TomThep

steel_fish

kylucXUONGCA

 

NhaNuocCuaGiac

formosaxinloi

xuongtrangtruongson

ongnuocthai

26/4/2016 – Tròn 30 năm biến cố nhà máy điện hạt nhân Chernobil của Liên Xô phát nổ.

Blogger Đinh Tấn Lực

%d bloggers like this: