#chủ_trương_lớn

Djibouti, Kyrgyzstan, Lào, Maldives, Mông Cổ, Montenegro, Pakistan và Tajikistan chỉ là những nước mở đường. Có nước mượn nợ của TQ gần ngang mức chạm ngưỡng GDP của họ. Việt Nam ta có truyền thống đi tắt đón đầu, và từng là vô địch, quyết phải dự tranh để lọt vào TOP-10 với thiên hạ…
#lấy_đất #gán_nợ là #chủ_trương_lớn của #đảng_csvn

No photo description available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: