171029-#noinhuc #hongvebinh

Chỉ 1 phút 46 giây, về chủ đề: Nhập Khẩu Cờ Đỏ Phúc Kiến – Nhập Khẩu Nhục Đỏ Vệ Binh…
“Quang vinh thay hội cờ đỏ sao vàng
Nó không chia điên loạn với óc bùn
Nó không chia cao ráo hay thấp lùn
Hễ có lệnh là ra đường múa may gào thét…”
(ĐTL nhại thơ của một thi hào bưng bô)
#hoicodo #noinhuc #hongvebinh

 

Like this:

%d bloggers like this: