171122-Trade War

Chỉ 1 phút 18 giây, về NHỮNG QUẢ BOM TẤN CỦA CUỘC CHIẾN KINH TẾ MỸ-TRUNG ĐÃ KÍCH NỔ. Hai đầu đạn hạch nhân có tên là Hàng Nhái & Quốc Doanh. Cán roi cũng đã nhịp trên lưng nền ngoại thương của VN. Ngay khi pháo hoa APEC 2017 chưa kịp tắt…
#donaldtrump #tapcanbinh

 

Like this:

%d bloggers like this: