Thuỷ Táng Sống

Gacma7

Thuỷ Táng Sống

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Biển trời bao la

Bờ gần chông chênh mù sóng bạc

Tiếng súng quân tàu át tiếng ta

Cả đại đội thất thanh, điếng ngất

Tắt tiếng Thuỷ Tinh

Im hơi Hà Bá!

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Kẻ nào tước súng quân ta?

Những ai thu đạn người giữ biển?

Cả ngọn lê lận lưng cũng phải thòi ra!

Sinh mệnh chính mình không khí tài tự vệ,

Các anh lấy gì hoàn thành

Sứ mệnh tay không giữ biển đảo nhà?

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Chiến thuật hành quyết quân dân ta

Là lệnh cho các anh xếp hàng đổ bộ

Bì bõm lội nước ngang nửa người

Như những tấm bia trôi trước đỉnh đầu ruồi súng giặc

Khói nồng

Tay cóng

Gió tanh

Nước lạnh

Máu sôi…

Chông san hô cắt chân

Đạn đại liên xuyên sọ

Sóng nuốt thân người

Nhưng vẫn không một cánh tay nào giơ lên quá trán

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Những kẻ thu giữ đạn của các anh

Mấy đứa lột lê/tước súng các anh

Từng chôn sống non vạn dân lành trận Mậu Thân

Hay vùi ngộp ba ngàn người trận Bình Long An Lộc

Giữa chiến tranh, trên đất liền.

Đến thời hoà bình, thống nhất

Vẫn lệnh cho Thuỷ Táng Sống các anh

Dìm sóng Trường Sa

Trên đàn Gạc Ma

Như một lễ hội hiến tế sinh linh

Thản nhiên hoà máu các anh nhuộm đỏ biển nhà

Cố chứng minh quyết tâm khấu đầu nô lệ

Núp bóng thần tài bảo kê

Để từ Gạc Ma chiến lược

Khai kênh tới Trung Nam Hải

Ghé Thành Đô thệ nguyền gọi giặc bằng cha

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Bọt sóng đảo xa

Vỡ vọng bản tiến quân ca

Lá cờ chủ quyền mang theo ra đảo

Vật vờ chìm theo các anh xuống đáy biển Đông

Chỉ trơn tuyền màu máu

Còn, lũ thái thú đã tháo sao gắn lên cờ giặc

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Khó khăn nào cũng vượt qua

Kẻ thù nào cũng đánh thắng

Trừ bọn cẩu quan tham ác với dân

Và ngu hèn trước quân xâm lăng truyền kiếp

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Mười bốn tháng Ba,

Mấy mươi năm không một ngày giỗ trận

Chỉ bởi bọn bán nước từng tình nguyện hiến tế các anh

Hầu đổi lấy một kho đầy những khay vàng chữ/xanh tiền

Hiện đang tất bật

Xắn tay xây tường rào Phủ/Dinh/Biệt điện!

 

Gạc Ma! Gạc Ma!

Chỉ mỗi đồng bào ta

Nhớ mãi

Hoàng Sa-Biên Giới-Trường Sa,

Chính các anh

Đã dạy cho quảng đại quần chúng xứ này,

Rằng,

Lòng yêu nước và Ý chí xả thân bảo vệ đất nước

Không đời nào chia theo vĩ tuyến!

HS-BG-TS

Nhân Dân Không Bao Giờ Quên Các Anh!

 

 

14/3/2015 – 12:00 – Mặc niệm các chiến sĩ Hoàng Sa-Biên Giới-Trường Sa.

Blogger Đinh Tấn Lực

 

 

 

1 Comment

  1. […] Gạc Ma! Gạc Ma! Biển trời bao la Bờ gần chông chênh mù sóng bạc Tiếng súng quân tàu át tiếng ta Cả đại đội thất thanh, điếng ngất Tắt tiếng Thuỷ Tinh Im hơi Hà Bá! …. Đọc tiếp… […]

RSS feed for comments on this post

%d bloggers like this: