còn mong gì?

Bộ ngoại giao ta cứ ấp úng rằng đó là nước lạ. Báo chí phải đánh đường vòng để đưa tin dây sóng Biển Đông. Chừng nhân dân ta biết chuyện thì có khi những quần đảo Hoàng Trường Sa không còn trên bản đồ VN nữa chăng?
BẠN CÒN TIN VÀO LÝ LUẬN “VÌ HÒA BÌNH”? BẠN CÒN MONG GÌ Ở LŨ 3ĐÌNH?

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: