181128-jackma

Bắt ý bạn Lã Việt Dũng cập nhật sát sườn thời sự Những Phát Ngôn Ấn Tượng của đảng viên cộng sản TQ #jack_ma #alibaba… Cốt lõi, nhìn chung, chính là: Một khi cướp được chính quyền, đảng cướp giương cờ thành hội bảo tiêu phủ trùm khắp nước cho mọi hoạt động thổ phỉ. (Lưu ý: mọi danh ngôn trong clip này đều không nằm trong nháy kép)

%d bloggers like this: