171027-Triệt đối phương…

Đinh Tấn Lực


Chỉ 44 giây, về chủ đề Chống Tham Nhũng – Triệt đối phương…
#nguyenphutrong #nguyensinhhung #dinhthehuynh #trandaiquang #truongtansang#nguyentandung

%d bloggers like this: