Cứu Biển

Có thể bạn chưa biết điều này về Dead Sea…

01.jpg

Formosa tuyên bố VN chỉ có thể chọn 1:

02.jpg

Ai tiếp tay cho giặc chơi bài tráo?

03.jpg

“Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…”

04.jpg

Sẽ đứng nhất thế giới nay mai…

05.jpg

Từ “Chống Mỹ đến người VN cuối cùng”
Tới “Tận diệt An Nam cho đến cách cuối cùng”…

06.jpg

Chỉ lo đối phó với dân, đó là loại nhà nước gì?

07.jpg

Lỗi gì ?

08.jpg

Câu hỏi treo ngành…

09.jpg

Cứ tưởng lời lão 5Cam là danh ngôn…

10.jpg

Nỗ Lực Giảm Nhiệt?

11.jpg

Ngày xưa chỉ mỗi Đồng Lòa
Nay Yuan bịt mắt cả nhà nó đui…

12.jpg

Thằng nào?

13.jpg

Tài Nguyên Môi Trường hay An Ninh Trật Tự?

14.jpg

An ninh Trật tự coi nào!

15.jpg

Công an khóa trái tim người?
Hay, bài thơ này thuộc hàng “Nhân Văn-Giai Phẩm” của thế kỷ 21?

16.jpgchains-lock.png

RUỘNG LÚA THÀNH RUỘNG MUỐI, NGHĨ GÌ?
TÔM CÁ CHẾT & LÃNH ĐẠO CÂM, NGHĨ GÌ?
BÙN ĐỎ NGẬP & NỢ CÔNG TRÀN, NGHĨ GÌ?
KIÊU BINH LOẠN & NGOẠI GIAO HÈN, NGHĨ GÌ?
THÁNG TƯ ĐEN & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG, NGHĨ GÌ?
NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ?
NGHĨ GÌ NÀO?

17.jpg

Cùng Bộ, Chẳng Đồng Bộ…

18.jpg

Nghiên cứu đúng quy trình…

19.jpg

Ghế Khuyết Mông…

20.jpg

Sôi máu với thằng ăn cướp mắng dân ăn cắp…

21.jpg

Dân thiết tha mời. Hãy gióng tai nghe này Fúc…

22.jpg

Láo chết liền ! Thật !

23.jpg

Quốc Tang của cá biển – Quốc Táng bằng pháo hoa…

24.jpg

Cty gang thép của Tàu giết sạch cá Việt?
ĐẢNG & NHÀ NƯỚC ĐÃ CÓ ĐỐI SÁCH HỮU HIỆU ĐÂY RỒI :
Để cá & người ngưng chết: BẮN RỰC PHÁO HOA & BẮT DÂN VỀ ĐỒN

25.jpg

Không được đâu là Không được đâu…

26.jpg

Dân chọn gì mặc kệ. Đảng đã chọn gang thép…

27.jpg

Khẩu Hiệu Thời Đại…

28.jpg

Triều đình đã xác nhận Hà Tĩnh là Vùng Lãnh Thổ Nước Bạn.
(ảnh FB Nguyễn Hoàng Thanh Tâm)

29.jpg

Giặc đang đầu độc Biển Đông lẫn Dân Việt.
Lằn ranh giữa dân & giặc đã quá rõ.
CÔNG AN ĐANG ĐỨNG VỀ PHÍA NÀO?

30.jpg

Biểu tình đấu tranh tận gốc…

31.jpg

#DMCS – Vẫn thường nghe lặp lại…

32.jpg

#DMCS nó sợ làm ồn…

33.jpg

Có mấy cách đầu độc một dân tộc?

34.jpg

Phân loại độc tố…

35.jpg

Hỏi độc!

36.jpg

Nhớ LÀM THẬT SẠCH !

37.jpg

Làm ơn…

38.jpg

Formosa chỉ là chuyện ở ngọn – CSVN mới là chuyện ở gốc –
Xô bật gốc thì không còn phải lo chuyện ngọn (cả bôxít, cả rừng đầu nguồn, cả Bản Giốc, cả Dung Quất, cả Vinacácthứ, cả nợ công, cả Formosa…)!
Thật!

39.jpg

Trò Ma Của Quỷ…

40.jpg

Phương châm + Nội quy = 2 trong 1

41.jpg

Ai bảo quang nào cũng là quang, nào?

42.jpg

Nó là ai? Nó phục vụ ai?

43.jpg

Truyền thống đảng CSVN: độc quyền lừa dối giết dân!

44.jpg

Trong cuộc tuần hành 01/5/2016, bà con Hà Nội hô gì, đòi gì?

45.jpg

FORMOSA KHÔNG BỊ TỘI ĐẦU ĐỘC BIỂN.
Theo mạng Trần Đại Quang, nó bị tội chủ mưu tạo vỏ bọc cho các thế lực thù địch…

46.jpg

Ai bảo Fúc hèn thì cần nghĩ lại…

47.jpg

Lãnh đạo ăn cá nhập, dụ dân ăn cá nhiễm độc, có khốn nạn không?

48.jpg

Sai nha của Thái Thú?

49.jpg

Chuyện Cá VN…

50.jpg

Lãnh đạo có ăn cá thì dân cũng chỉ có thể nghĩ là lãnh đạo ăn cá…m!

51.jpg

Cứu Biển Đông…

52.jpg

Cứu môi trường…

53.jpg

Yêu sách đơn giản…

54.jpg

Tôm cá bị diệt, chủ quyền còn không?

55.jpg

Ai?

56.jpg

Ai? Ai? Ai?

57.jpg

Kẻ nào?

58.jpg

Phản quốc là gì?

59.jpg

Không ai có thể độc quyền – độc bá xứ này!

60.jpg

Thế lực nào?

61.jpg

Tội ác lũy thừa…

62.jpg

VN sẽ ra sao?

63.jpg

Trách nhiệm về ai?

64.jpg

Kẻ nào nối dáo cho giặc?

65.jpg

đảng nhơ – biển nhớp ?

66.jpg

I Love Hanoi

67.jpg

I Love VT

68.jpg

Tranh của bé…

69.jpg

tay sai Hoa Nam?

70.jpg

 

Hãy thử đếm xem…

71.jpg

Thằng nào?

72.jpg

 

03/5/2016 – Tròn 79 năm tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của Margaret Mitchell được trao giải Pulitzer.

Blogger Đinh Tấn Lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: