Sao chết được?

“Làm sao chúng ta có thể chết được
Trong sự bất tử của mòn mỏi
Và vô tận của khốn cùng” ???
#tuankhanh

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: