Dễ thành công hơn…

“…Không hiểu điều đó là không hiểu được khoảng cách mênh mông, có thể nói một trời một vực, giữa chế độ toàn trị và chế độ tự do, không hiểu điều đó là không hiểu được rằng đạo đức tập thể không thể đội trời chung với những giá trị nền tảng của chủ nghĩa cá nhân của nền văn minh phương Tây” (F.A.Hayek – Đường Về Nô Lệ – Pham Nguyen Truong chuyển ngữ)
#fahayek #TheRoadtoSerfdom #chedotoantri #phamnguyentruong

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: