viển vông:

viển vông:

việc gì phải lo chuyện đúc tim tượng thánh Gióng?

trong khi cả nước còn xếp hàng đi tìm coi tim bác cất đâu!

02-09-2010 – Kỷ niệm 41 năm ngày bác đi gặp Mác.

Blogger Đinh Tấn Lực.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: