Họ đã thắng!

obama

Obama đã thắng!

Obama đã lật lịch sử nước Mỹ sang một trang mới cáu.

Nhưng tự thân Obama không một mình làm nên lịch sử.

Những lá phiếu của thanh niên Mỹ đã làm nên lịch sử.

Chính tuổi trẻ nước Mỹ đã làm nên lịch sử.

Họ không vướng bận màu da.

Họ không vướng bận khuôn thước.

Họ bước ra ngoài những chiếc hộp tư duy.

Họ suy nghĩ vượt ra khỏi những lề thói quen thuộc.

Họ bỏ rơi những quán tính từng trì kéo xã hội lại sau lưng.

Họ vinh danh quyền bình đẳng đích thực.

Họ không bị chi phối bởi các hệ thông tin chính quy.

Họ tận dụng kỹ thuật cao để vận động.

Internet, Webs và Blogs là phương tiện tối hảo của họ.

YM, AIM, Skype, phôn di động, chats… là cầu nối của họ.

Họ rủ nhau xuống đường bỏ phiếu đông hơn người lớn tuổi.

Họ đã đạp lên tính thờ ơ cố hữu.

Họ chứng tỏ sức năng động của tuổi trẻ.

Họ chứng tỏ quyền quyết định của đại bộ phận nhân dân.

Họ đã làm nước Mỹ trẻ lại.

Họ đã thắng!

5-11-2008

Blogger Đinh Tấn Lực

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: