Đông Tay Nên Bộp

votay

Đông Tay Nên Bộp

. Đinh Tấn Lực

Trong bài tiểu luận Phải Làm Gì Trước Lời Phó Thủ Tướng, tác giả Thái Hữu Tình đã túm gọn một kết luận cực sáng như sau:

“…Vậy tiếp thu thông tin từ Phó Thủ tướng, từ nay trang Web Bô-xít cũng như tất cả những ai thấy việc để Trung Quốc khai thác Bô-xít ở ‘nóc nhà của Đông dương’ là bất lợi, là mối nguy cho đất nước, thì phải đẩy mạnh hơn nữa tiếng nói phản biện của mình để Nhà nước nghe thấy. Hãy nói to hơn, nhiều hơn. Nếu một người nói còn nhỏ thì nhiều người ‘đông tay nên bộp’ vỗ cho to lên, chứ nói như lâu nay thì các vị trong Chính phủ mình chưa nghe thấy gì cả. Các báo chí ở ngoài nước cũng trong diện được Phó Thủ tướng ‘khảo sát’ lắng nghe đấy (như ông đã bộc lộ ở trên) thì cũng nên tăng ‘volume’ giùm”.

Lại thấy trên trang mạng stopboxit.com triển lãm hàng loạt hình ảnh kêu gọi và đòi hỏi ngưng ngay các dự án bô-xít trên đất nước này.

Ráp hai ý niệm (đông tay và đồng loạt) này lại với nhau, người ta có thể mường tượng ra ngay một hình thái đấu tranh rất mới: Biểu Tình Trên Mạng.

Vừa lớn tiếng phản biện, vừa dễ tạo ảnh hưởng số đông, vừa dễ giữ kỷ luật để tránh những cuộc đàn áp thô bạo làm giảm động lượng đấu tranh…

Ngày 14-9 đánh dấu nửa thế kỷ một bức công hàm ô nhục, chính là một thời điểm tốt để chúng ta “đông tay nên bộp”.

Hãy bày tỏ ý kiến, quan điểm và lòng yêu nước của bạn đối với tương lai đất nước.

Hãy lên tiếng đồng tình bảo vệ màu xanh và an ninh của Việt Nam yêu dấu.

Hãy treo đầy mạng những banner/blast “No China – No Bôxít”.

Hãy gào rõ to: “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”.

Hãy gặp nhau đông đủ.

Hãy chứng tỏ tiếng nói của Bloggers VN phải được lắng nghe.

Hãy chứng tỏ Bloggers VN luôn đứng vững cùng đất nước.

Chỉ những kẻ cam tâm bán nước mới cúi đầu, quỳ gối.

12-9-2009

Blogger Đinh Tấn Lực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: