#thế_lực_thù_địch 

Cầu sập, đường lún, phố úng, chợ cháy, thuốc dỏm, bằng giả, bệnh thật, nợ ngập, khố rỗng… Tiên sư bọn #thế_lực_thù_địch !!!

No photo description available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: