cầm gì?

Hình ảnh biểu trưng của một thể chế chính trị…
#vin_vượng #chính_phủ

Image may contain: 4 people, including Truc Thanh, people smiling

Comments are closed.

%d bloggers like this: