“ngộ” ra…

Nếu bạn tin bản tin chỉ có 19 người dân phàn nàn vụ EVN tùy tiện tăng giá điện, bạn buộc phải tin rằng người dân VN đang sống, làm việc theo hiến pháp với luật pháp chxhcnvn. Không thể khác!
Đồng thời, bạn sẽ “ngộ” ra vì sao nhà nước chỉ bắt dân chứ không bắt cướp.
#dương_quang_thành #tăng_giá_điện

Image may contain: one or more people and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: