luân phiên tự tuột quần

Bạn có thể khinh bỉ cái truyền thống đổ thừa cho cấp dưới của bọn quan chức csvn. Bạn có thể thương hại cho những cán bộ thừa hành kia, vừa khổ nhọc bưng bô, lại vừa phải nuốt từng mớ chất thải dạng mềm của lãnh đạo họ phun ra đằng miệng. Nhưng, chắc chắn bạn không còn lý do nào để coi thường sức mạnh của cộng đồng FB.
Chúng ta không dao kéo gì, nhưng, ở số đông, có thừa khả năng buộc những thằng lãnh đạo ngang tầm bộ trưởng hay cao hơn phải luân phiên nhau tự tuột quần trước công chúng.
#trần_tuấn_anh

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: