đội gì?

Bạn đã biết nhiều kỷ lục đứng đầu thế giới của VN, nhưng không chắc bạn đã biết trong đó có những Kỷ Lục Khủng Khiếp: Sau 4 lần điều chỉnh, dự án đội vốn gần 4.000%.
LÃNH ĐẠO ĐỘI NÓN CỐI ► MỌI CÔNG TRÌNH ĐỘI VỐN
Bạn đã thấy sôi máu chưa nào?

Image may contain: text and outdoor

Comments are closed.

%d bloggers like this: