#vặt_lông_vịt

Tay TS chuyên gia kinh tế thị trường có đuôi xhcn này có 1 câu nói để đời về thu thuế, dưng mà tên gì quên rồi?
#thu_thuế như #vặt_lông_vịt

Image may contain: 2 people, people smiling

Comments are closed.

%d bloggers like this: