tham quyền…

Tuần VietnamNet: “Quyền lực là ‘con dao’ hai lưỡi, có thể phục vụ cho đời và cũng có thể làm hại đất nước nếu rơi vào tay những kẻ bất tài, tham lam. Quyền lực như ‘con ngựa’ bất kham, người không đủ nhân cách mà giao cho họ cầm cương thì nó sẽ tung phá, gây đổ ngã và làm chết cả người ngồi trên yên ngựa…”. #vũ_ngọc_hoàng
VÂNG, KỂ CẢ KẺ THAM QUYỀN ĐẶT 1 ĐÍT LÊN 2 YÊN…

Image may contain: 1 person

Comments are closed.

%d bloggers like this: