#ngọc_trinh @ #canes

Đây là Liên Hoan Cannes.Thì em có cái gì liên hoan cái đó chứ sao giờ? Mấy anh không nhớ nguyên chủ tịch Nguyễn Minh Triết từng qua Mỹ quảng cáo gái Việt trong hội nghị doanh nhân bên đó sao? Bởi thế, em làm cái việc quảng cáo đó cụ thể, rõ ràng và dễ nắm bắt hơn, cho lãnh đạo đỡ nhọc công mô tả ấy mà…
#ngọc_trinh @ #canes

Image may contain: 9 people, people standing

Comments are closed.

%d bloggers like this: