THỈNH VONG BÁC NÓ

Cóc cần xịt sơn. Cóc thảy mắm tôm. Cóc ném dầu nhớt… Chỉ cần phe phẩy mấy tờ tiền này trước cổng nhà là đủ để đám đệ tử 3đình phóng lên 3vàng THỈNH VONG BÁC NÓ ngay.
Thật!
#nguyễn_hữu_linh #dâm_ô trong #thang_máy

Image may contain: one or more people, text and outdoor

Comments are closed.

%d bloggers like this: