#nông_thị_xuân

Toàn đảng, toàn quân, toàn quốc thi đua treo khẩu hiệu “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
#hồ_chí_minh #nông_thị_xuân

Image may contain: Lê Đức Triết, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: