tổn thất…

Mùa đón Tết, tức là mùa chung chi toàn hệ thống. Kỷ luật cán bộ là làm hỏng đường dây chung chi, tức là gây tổn thất lớn cho lãnh đạo. Còn hàng nghìn nhân dân bị ủi sập nhà không có chỗ che nắng chắn mưa đón ông bà về ăn Tết thì… là vấn đề của nhân dân chứ không phải của thành phố. Bình thường thôi, nhá!…
TIÊN SƯ MẤY THẰNG LÃNH ĐẠO, BẤT KỂ NÓI GIỌNG NÀO!
#dmcs #nguyễn_thiện_nhân

Image may contain: 1 person, meme and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: