#tô_lâm…

“Người ta nói ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo… Thế nhưng những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế” (Tô Lâm 10/01/2019)
CON BÀ NÓ… THẬM CHÍ, DÂN THỦ THIÊM & VƯỜN RAU NGAY GIỮA THÀNH PHỐ GIÀU NHẤT NƯỚC MÀ CÒN KHÔNG CÓ MÁI CHE MƯA NỮA KIA…
#tô_lâm

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: