chiếc nạng…

Có những dòng tu chỉ còn lại tượng Đức Mẹ. Có những thương phế binh chỉ còn lại chiếc nạng và đôi chân gỗ ở Vườn Rau…
#lộc_hưng

No photo description available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: