nó là giống gì?

Thứ động vật vừa ị từng bãi trên hiến pháp rồi ẳng nhau phải đội cái bọc mới ị đó lên đầu để đăng báo răn đời… thì nó là giống gì?
#nguyễn_phú_trọng

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: