Kyoto của VN…

Baomoi 03/01/18 06:32 GMT+7: “Tỉnh có thế mạnh rất lớn về kết cấu hạ tầng, có thể phát triển du lịch, dịch vụ mạnh hơn. Đặc biệt, Huế có tiềm lực ít có nơi nào sánh được. Đó là vùng đất của văn hóa lịch sử Việt Nam, là ‘một Kyoto của Việt Nam’…” #nguyen_xuân_phuc

Image may contain: 4 people, including Phạm Thành, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: